klimatyzatory

komfort cieplny a klimatyzacja

dodane: 2011-07-05 20:39:37 ostatnia zmiana: 2011-07-05 20:39:37
Stres cieplny pojawia się w okresach, kiedy zyski ciepła są większe niż ilość ciepła oddawana do środowiska, przez co następuje akumulacja ciepła w organizmie i wzrost temperatury wewnętrznej. Dokładne określenie stresu cieplnego możliwe jest po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wymiany ciepła między pracownikiem a otaczającym środowiskiem, co jednak jest zbyt czasochłonne i kosztowne, dlatego wprowadzono wskaźnik WBGT, który określa obciążenie termiczne w środowisku pracy. Określanie wartości WBGT wymaga pomiarów następujących parametrów: temperatury wilgotnej naturalnej tnw, temperatury poczernionej kuli tg, a w przypadku badań na zewnątrz budynku również temperatury powietrza ta. Termin WBGT stanowi połączenie nazw przyrządów wykorzystywanych do badań: czujnika do pomiaru temperatury wilgotnej naturalnej (ang. Wet Bulb), czujnika do pomiaru temperatury poczernionej kuli (ang. Glob Temperature). Wskaźniki obciążenia zimnem - WCI, IREQ Wskaźniki odnoszące się do środowiska zimnego zależą od tego czy obniżona temperatura prowadzi do oziębienia całego czy też miejscowego ciała. Stres miejscowy (przy temperaturze powietrza poniżej 10°C) określany jest z pomocą wskaźnika WCI (ang. Wind-chill Index) opisującego siłę chłodzącą powietrza w pomieszczeniu. Wskaźnik ten był opracowany na podstawie badań wykonanych na Antarktydzie na cylindrycznej kolbie zanurzonej częściowo w wodzie. WCI opisuje wielkość strat ciepła z cylindra, na drodze promieniowania i konwekcji, dla powierzchni o temperaturze 33oC jako funkcję temperatury oraz prędkości powietrza. Normą, przedstawiającą wytyczne dotyczące określania wartości granicznych WCI jest PN-87/N-08009. Obliczenie wartości wskaźnika obywa się na podstawie pomiarów temperatury i prędkości powietrza bezpośrednio na stanowisku pracy a następnie podstawienia wyników badań do następującego wzoru: Obowiązujące normy bardzo dokładnie określają zarówno parametry powietrza w pomieszczeniach jak i metody określania wskaźników opisujących dany mikroklimat i odczucia ludzi w nim przebywających a jak wiadomo uczucie zadowolenia pracowników przekłada się zarówno na jakość jak i wydajność ich pracy. Z tego powodu zapewnienie komfortu termicznego powinno przestać być postrzegane w kategoriach luksusu, ale jako jeszcze jeden z wymogów, który musi być spełniony w miejscach pracy.


 
Dodaj komentarz
nick
e-mail
treść
 
Blogi
x