klimatyzatory

projektowanie klimatyzacji

dodane: 2011-06-14 23:11:44 ostatnia zmiana: 2011-06-14 23:11:44
Projektowanie systemów klimatyzacji komfortu Szansę na zaprojektowanie prawidłowo działającego systemu klimatyzacji wzrastają, gdy od bardzo wczesnej fazy opracowywania koncepcji specjalista tej branży jest członkiem zespołu przygotowującego inwestycję. Brak odpowiedniej koordynacji z projektem architektonicznym lub konstrukcyjnym często uniemożliwia zaprojektowanie skutecznie działającej instalacji klimatyzacyjnej w dalszej fazie procesu budowlanego. Przed przystąpieniem do projektowania instalacji klimatyzacji zespół powinien sprecyzować i uzgodnić następujące założenia: • przeznaczenie pomieszczenia wraz z ewentualnym uwzględnieniem zmiany funkcji w przyszłości oraz określenie strefy przebywania ludzi, • liczbę pracowników w pomieszczeniu (lub liczba pracowników na 1 m2) wraz z oszacowaniem aktywności metabolicznej oraz izolacyjności cieplnej odzieży, • emisję zanieczyszczeń chemicznych emitowanych do pomieszczenia przez elementy konstrukcyjne budynku, wraz z wyposażeniem budynku, • odsetek osób palących (w przypadku dozwolonego palenia tytoniu), • stopień zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego, • poziom hałasu na zewnątrz. Prawdopodobieństwo wystąpienia dyskomfortu wywołanego przez różne czynniki środowiska wewnętrznego Fakt, że na takie same warunki środowiska w pomieszczeniach ludzie reagują w bardzo różny sposób, przez długi czas był dość trudny do zaakceptowania dla osób bardzo ściśle związanych z techniką. Brakowało także metod predykcji umożliwiających oszacowanie jaki odsetek osób oceniałby pozytywnie lub negatywnie zaproponowane warunki wewnątrz pomieszczeń. Coraz szersza i głębsza wiedza dotycząca kształtowania środowiska w pomieszczeniach oraz subiektywnych odczuć użytkowników tych pomieszczeń doprowadziła do opracowania raportu CEN, CR 1752:1998 Ventilation for Buildings: Design Criteria for the Indoor Environment. Celem tego raportu jest umożliwienie projektantom lub inwestorom przyjęcie szczegółowych założeń technicznych dla różnego rodzaju budynków w zależności od przyjętego poziomu wymagań. Raport pozwala także na określenie do jakiej klasy wymagań może zostać zaliczony planowany lub wykonany już budynek. W dokumencie tym wprowadzono trzy kategorie środowiska w pomieszczeniach: • kategoria A - pomieszczenia o wymaganiach wysokich, • kategoria B - pomieszczenia o wymaganiach średnich, • kategoria C - pomieszczenia o wymaganiach umiarkowanych. Kryteria (oprócz środowiska akustycznego) przedstawiane są zarówno w postaci konkretnych wielkości fizycznych, jak i przewidywanego odsetka osób niezadowolonych z realizacji danego elementu lub czynnika


 
Dodaj komentarz
nick
e-mail
treść
 
Blogi
x