klimatyzatory

Wpisy z dnia: 2012-01-27

przepisy dla projektów wentylacji i klimatyzacji

dodane: 2012-01-27 21:56:35 ostatnia zmiana: 2012-01-27 22:01:23
Warunki wykonania •ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. •w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) •PN-EN 12831 Instalacje grzewcze w budynkach . Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. •PN-EN ISO 13789 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania.
Blogi
x